PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

  • architektonická štúdia- vzniká v prvotnej fáze v koordinácii s názormi, požiadavkami a predstavami investora. Obsahuje  predbežný návrh budúcej stavby z dispozičného, prevádzkového a z veľkej miery tiež estetického hľadiska.            Výsledkom architektonickej štúdie je portfólio približujúce pohľad budúcej stavby. Obsahuje pôdorysy, rezy, pohľady,        vizualizácie (3D  model), architektonickú situáciu a jednoduchú technickú správu.
  •  projektová dokumentácia pre stavebné povolenie- stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu, taktiež pri zmene stavby , napríklad pri prístavbe, nadstavbe, či pri stavebných úpravách. Projekt pre stavebné povolenie obsahuje všetky časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia. Čiastkové zložky projektu obsahujú: sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, architektonicko- stavebnú časť, statický posudok, zdravotnotechnické zariadenia, vykurovanie, elektroinštaláciu, plynoinštaláciu a požiarno- bezpečnostné riešenie.
  •  realizačný projekt- je nadstavbou projektu pre stavebné povolenie. Jeho úlohou je vyriešenie všetkých detailov a procesov,  ktoré sa na stavbe vyskytnú. Realizačný projekt je od projektu pre stavebné povolenie obohatený o presné výkazy materiálov  a výkazy výmer, ktoré nám slúžia pri výbere jednotlivých subdodávok, alebo pre zakúpenie konkrétnych stavebných    materiálov pri samotnej realizácii stavby.
  •  projekt skutočného vyhotovenia stavby- v prípade, ak bolo projektové riešenie na stavbe zrealizované inak a stavebný úrad požaduje dokumentáciu tohto riešenia, je potrebné vypracovať projekt skutočného vyhotovenia. V projekte sú zaznamenané všetky úpravy uskutočnené v priebehu fázy realizácie projektu.

 

Kontakt

JK projekt s.r.o.

jkprojekt@jkprojekt.sk

Šafárikova 1
934 01 Levice

tel.:+421 36 6318 798
mobil.:+421 903 376 951

Vyhľadávanie

Navštívte nás tiež aj na faceboo ku

Navštívte nás tiež aj na YouTube

 www.bezproblemovestavby.sk

Náš tím

Ing. Jozef Kúdeľa

Riaditeľ:

Telefón: 0903 376 951

Email: jkprojekt@jkprojekt.sk

Bc. Dana Píšová

Asistentka riaditeľa:

Telefón: 0918 530 951

Email: asistent@jkprojekt.sk

Ing. Ján Kevély

Projektant:

Telefón: 0918 731 084

Email: kevely@jkprojekt.sk

Marta Kúdeľová

Rozpočtár, Kalkulant:

Email: kudelova@jkprojekt.sk

 

Ing. Marek Petrovič

Projektant:

Telefón: 036 6318 798

Email: jkprojekt@jkprojekt.sk 

Lucia Struhárová

Admistratíva:

Telefón: 0918 731 083

                036 6318 798

Email: kancelaria@jkprojekt.sk 

© 2009 Všetky práva vyhradené./PROJEKTOVANIE STAVIEB, INŽINIERSKA ČINNOSŤ, REALIZÁCIA STAVIEB/

Levice